สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดย นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดย  รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดี เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมสภา A509 ชั้น 5 ตึก A สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

DSCF5615 DSCF5621(1)