ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ได้มีการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในปี 2557 และวางแผนการดำเนินงานความร่วมมือในปีการศึกษา 2558 ต่อไป